لوتوس/
اخبار و رویداد ها/
حضور دکتر ستاری معاونت فناوری ریاست جمهوری

حضور آقای دکتر ستاری معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری در رونمایی از فب ملی میکرو و نانو الکترونیک با محصولات شرکت لوتوس

در مراسم افتتاحیه جناب آقای دکتر ستاری معاونت محترم ریاست جمهوری به بازدید از دستگاه های ساخته شده توسط شرکت لوتوس پرداختند. فب ملی میکرو و نانو الکترونیک در پارک فناوری پردیس قرار دارد و با تحویل دستگاه های ساخته شده توسط شرکت لوتوس به این شرکت، مراسم رونمایی و افتتاحیه برگزار گردید و مورد استفیال همگان قرار گرفت.

تاریخ: ۱۳۹۹
بالا