لوتوس/
اخبار و رویداد ها/
بازدید دکتر اسدی فرد

بازدید جناب آقای دکتر اسدی فرد ریاست محترم شبکه راهبردی آزمایشگاهی از شرکت لوتوس

در این بازدید و نشست از توانمندی های شرکت لوتوس بازدید انجام گرفت و پیرو امکان تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی در مقیاس انبوه با حمایت شبکه آزمایشگاهی ایران برای حل معضل از کار افتادن بیش از 500 میکروسکوپ نیروی اتمی در کشور بحث و تفاهم صورت گرفت.

تاریخ: ۱۳۹۹
بالا