لوتوس/
اخبار و رویداد ها/
سلسله جلسات با تیم های خودروساز مطرح کشوری

سلسله جلسات با تیم های خودروساز مطرح کشوری

در این جلسات با تیم های بزرگ صنعت خودروسازی از جمله ساپکو و مگاموتور، پیرامون همکاری های مشترک در تولید حساسه های قطعات با فناوری بالا به بحث و گفتگو پرداختیم.

تاریخ: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
بالا